mvo-strategie en -missie

MVO-strategie

USG People wil een vooruitstrevende rol op zich nemen in het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van talent. Wij willen op een innovatieve wijze meerwaarde creëren voor alle medewerkers, opdrachtgevers en overige stakeholders, waarbij we oog hebben voor wat wij (terug) doen voor de maatschappij en de winstgevendheid in brede zin. Hieronder verstaan we naast financiële winst, ook winst voor mens en milieu.

MVO-missie

Onze missie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen luidt: ‘USG People wil zich onderscheiden als dé werkgever waar de ontwikkeling en ontplooiing van alle mensen centraal staat.’
Met ‘alle mensen’ bedoelen wij – naast onze interne en externe medewerkers – ook zij, die om welke reden dan ook, een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan gehandicapten of mensen met een uitkering. Wij willen ons extra voor hen inzetten en hen (weer) mee laten doen in de maatschappij. Met ‘alle mensen’ willen wij voorts tot uitdrukking brengen dat diversiteit hoog in het vaandel staat.

De aard van onze dienstverlening – het helpen van mensen aan een passende baan – vervult reeds een grote maatschappelijk rol. Het hebben van een baan genereert inkomen en geeft invulling aan de dagbesteding. Een passende baan daagt mensen uit zichzelf verder te ontwikkelen. Het zorgt ervoor dat mensen meedoen in de maatschappij en zich ook onderdeel voelen van die maatschappij. Door deze betrokkenheid bij de maatschappij is men ook bereid zich hiervoor in te spannen en erin te investeren. Een baan zorgt daarnaast voor zelfstandigheid en eigenwaarde. Wij menen echter dat onze rol verder gaat dan het matchen van mensen en bedrijven en wij zoeken naar een juist evenwicht tussen de drie P’s van People, Planet en Profit. Dit willen wij uitdragen via ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ons MVO-beleid.

 • Recruit en USG People


  Aanbevolen openbaar bod in
  contanten door Recruit op
  alle aandelen USG People.
  lees meer
 • jaarverslag 2015


  De uitvoering van onze
  strategie leidde in 2015 tot een
  zeer bevredigend rendement.
  bekijk volledig verslag